รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 23:02:34 | เข้าชม: 44 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยนำสุนัขมาปล่อยในมหาวิทยาลัย?
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยนำสุนัขมาปล่อยในมหาวิทยาลัย?
เมื่อ: อังคาร 22 มิถุนายน 2564 22:47:46 | เข้าชม: 76 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
สงสัยในผลการเรียนแต่ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
สงสัยในผลการเรียนแต่ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
เมื่อ: อาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 23:44:11 | เข้าชม: 109 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน