รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอวุฒิปริญญาตรี
ขอวุฒิปริญญาตรี
เมื่อ: ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566 20:32:53 | เข้าชม: 73 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รับวุฒิ GED หรือ รับวุฒิม.6
รับวุฒิ GED หรือ รับวุฒิม.6
เมื่อ: อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2566 20:41:30 | เข้าชม: 121 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อ: พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 09:39:11 | เข้าชม: 114 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ฉ้อโกงเงิน
ฉ้อโกงเงิน
เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 16:34:53 | เข้าชม: 74 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
การรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ: พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 23:47:21 | เข้าชม: 149 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน