รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การส่งเอกสารล่าช้า
การส่งเอกสารล่าช้า
เมื่อ: จันทร์ 5 กันยายน 2565 11:36:00 | เข้าชม: 14 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา
เมื่อ: ศุกร์ 2 กันยายน 2565 18:23:42 | เข้าชม: 18 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
เมื่อ: อังคาร 30 สิงหาคม 2565 12:52:32 | เข้าชม: 27 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนด
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนด
เมื่อ: เสาร์ 27 สิงหาคม 2565 23:08:13 | เข้าชม: 31 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนด
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนด
เมื่อ: เสาร์ 27 สิงหาคม 2565 23:07:10 | เข้าชม: 12 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน