รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรการเกษตรสมัยใหม่
หลักสูตรการเกษตรสมัยใหม่
เมื่อ: เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 07:57:45 | เข้าชม: 30 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
การส่งเอกสารล่าช้า
การส่งเอกสารล่าช้า
เมื่อ: จันทร์ 5 กันยายน 2565 11:36:00 | เข้าชม: 104 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา
เมื่อ: ศุกร์ 2 กันยายน 2565 18:23:42 | เข้าชม: 98 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
เมื่อ: อังคาร 30 สิงหาคม 2565 12:52:32 | เข้าชม: 106 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน