รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานะนักศึกษา
สถานะนักศึกษา
เมื่อ: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 04:05:49 | เข้าชม: 436 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
เมื่อ: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 14:53:31 | เข้าชม: 179 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เมื่อ: จันทร์ 25 มกราคม 2564 15:57:05 | เข้าชม: 175 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ทดสอบกล่องรับฟังความคิดเห็น
ทดสอบกล่องรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ: จันทร์ 25 มกราคม 2564 11:45:10 | เข้าชม: 158 ครั้ง | 2 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
แจ้งข่าวงานศพ อาจารย์อุทัยวรรณ แก้วเขียว
แจ้งข่าวงานศพ อาจารย์อุทัยวรรณ แก้วเขียว
เมื่อ: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563 10:47:49 | เข้าชม: 216 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี