รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พฤติกรรมอาจารย์ว
พฤติกรรมอาจารย์ว
เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2563 15:35:58 | เข้าชม: 435 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
พฤติกรรมอาจารย์
พฤติกรรมอาจารย์
เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2563 15:26:54 | เข้าชม: 424 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
พฤติกรรมอาจารย์
พฤติกรรมอาจารย์
เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2563 15:24:54 | เข้าชม: 429 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
กัลยารัตน์ รัตนะ
กัลยารัตน์ รัตนะ
เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2563 15:24:17 | เข้าชม: 440 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
พฤติกรรมอาจารย์
พฤติกรรมอาจารย์
เมื่อ: อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2563 15:20:53 | เข้าชม: 409 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน