รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

ติดต่อสอบถาม

เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 23:02:34 | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
อยากทร่าบว่าเงินเยียวยาสำหรับปี1ที่ให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่27-31 สิงหาคม 2564 จะโอนเข้าบัญชีวันไหนครับ ไม่เห็นมีอะไรบอกเพิ่มเติมเลย

รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ