รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

ติดต่อสอบถาม

เมื่อ: พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 19:32:55 | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
เรียน ท่านผู้มีอำนาจทุกท่าน ขอร้องเรียนเรื่องสนามกีฬา วอลเลย์บอลภายในมหาวิทยาลัย ดิฉันขอทราบเหตุผลที่ไม่สามารถใช้สนามได้ แต่กีฬาชนิดอื่นใช้งานได้ปกติ รบกวนให้เปิดใช้สนาม วอลเลย์บอล ให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนกีฬาชนิดอื่นด้วยค่ะ

รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ