รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

ขอใบปริญญาใหม่ได้หรือไม่

เมื่อ: พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 18:01:01 | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ทำใบปริญญาบัตรหายค่ะ จะขอใหม่ได้หรือไม่ หรือสามารถให้เป็นใบที่สามารถแทนใบปริญญาบัตรได้หรือไม่คะ

รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ