รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

สุนัขจรจัด

เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 23:35:49 | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
เปิดมหาวิทยาลัย ด้วยโครงการต่างๆ เตรียมเปิดร้านค้า เปิดเก็บเครดิต เปิด รร.สาธิต ผู้คนมากมาเข้ามาในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงพื้นที่ ลืมปัญหาสุนัขจรจัดหรือไม่ บางจุดดุร้าย ไม่เชื่อง ขยายพันธุ์ ทั่วมหาวิทยาลัยมีระบบหรือวิธีการจัดการต่อจากผู้บริหารรุ่นที่แล้วอย่างไร รุ่นที่แล้วกันเงินไว้ ย้ายงบไปทำสิ่งอื่นและปล่อยปัญหานี้ต่อไปได้อย่างไร ควบคุมประชากรอย่างไร หรือท่านรอให้ปัญหาใหญ่ๆเกิด เช่น สุนัขกัดเด็ก หรือการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ