รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

รายละเอียดข้อคิดเห็น และร้องเรียน

กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนด

เมื่อ: เสาร์ 27 สิงหาคม 2565 23:08:13 | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดตามปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2565 โดยกำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 26 สิงหาคม ต้องทำเรื่องยื่นเอกสารอะไรไหมค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลต่อสภาพนักศึกษาและการสอบปลายภาค และหลังจากนี้ สามารถชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ตามปฏิทินวิชาการของภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ใช่ไหมค่ะ

รายการความคิดเห็น
ย้อนกลับ