ประกาศ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบแจ้งปัญหา เป็นรหัสเดียวกับระบบ PMIS หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย เบอร์โทรภายใน 2831-2834