กรอกข้อมูลคำร้องขอพิมพ์ป้ายไวนิล
รายละเอียดไวนิล
ชื่อไฟล์งาน ขนาด กว้าง X ยาว (ซม.) วันที่ขอรับป้าย จำนวน (ผืน)
X
สอบถามการพิมพ์ป้ายไวนิล โทรภายใน 1184, 5510 สอบถามการใช้งานระบบ โทรภายใน 2832