รวมเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์


1. GOOGLE HANGOUTS MEET

วิดีโอคอลที่เข้าร่วมได้ง่ายและสนทนาแบบเห็นหน้ากันโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถใช้ Goole Hangouts Meet ร่วมกับ G Suite

คุณสามารถเข้าใช้งาน Google Meet ด้วยอีเมล์ @PCRU.AC.TH
หากยังไม่มีให้นักศึกษาสมัครรับเมล์ คลิกที่นี่

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

APP สำหรับ IOS APP สำหรับ ANDROID

วิดีโอแนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน

2. GOOGLE CLASSROOM

สนับสนุนการสร้างชั้นเรียนออนไลน์

คุณสามารถเข้าใช้งาน Google Classroom ด้วยอีเมล์ @PCRU.AC.TH
หากยังไม่มีให้นักศึกษาสมัครรับเมล์ คลิกที่นี่

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

APP สำหรับ IOS APP สำหรับ ANDROID

3. GOOGLE DRIVE

คุณสามารถเข้าใช้งาน Google Drive ด้วยอีเมล์ @PCRU.AC.TH
หากยังไม่มีให้นักศึกษาสมัครรับเมล์ คลิกที่นี่

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

ดาวน์โหลด Back up & sync หรือ Drive File Stream

APP สำหรับ IOS APP สำหรับ ANDROID