แจ้งปัญหาการใช้งาน - หน้าหลัก

แสดงรายการของคำถามที่พบบ่อยที่มีคุณต้องค้นหาที่นี่
แจ้งปัญหาหรือข้อซักถามใหม่เพื่อจัดสรรค์ให้เข้ากับหมวดหรือกลุ่มปัญหานั้นๆอย่างเฉพาะเจาะจง
ดูรายชื่อของผู้ส่งข้อซักถามและตอบกลับทั้งหมด พร้อมทั้งสถานะความคืบหน้าของงาน
ดูรายชื่อของผู้ประกาศล่าสุด / จัดรายการข่าวตามวันที่
อธิบายการใช้งานระบการแจ้งปัญหา(HELPDESK)