O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 ระบบแนะนำหนังสือใหม่ - ลิ้งค์
2 รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 - ดูไฟล์เอกสาร