ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมรอบเช้าและรอบบ่ายทั้งหมด 4 คณะ #รอบเช้า คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #รอบบ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 870 คน