รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ: พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 14:04:11 | เข้าชม: 145 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ติดตามเรื่องที่ร้องเรียน
ติดตามเรื่องที่ร้องเรียน
เมื่อ: อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 09:06:57 | เข้าชม: 74 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ติดตามเรื่องที่ร้องเรียน
ติดตามเรื่องที่ร้องเรียน
เมื่อ: จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 16:09:51 | เข้าชม: 79 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ขอความกรุณาครับ
ขอความกรุณาครับ
เมื่อ: พุธ 3 พฤษภาคม 2566 17:17:26 | เข้าชม: 85 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ร้องเรียนเรื่องติดe
ร้องเรียนเรื่องติดe
เมื่อ: พฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 11:42:31 | เข้าชม: 78 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน