รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สุนัขจรจัด
สุนัขจรจัด
เมื่อ: จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 23:35:49 | เข้าชม: 75 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
การขอเอกสารใบปริญญาบัตร
การขอเอกสารใบปริญญาบัตร
เมื่อ: ศุกร์ 21 มกราคม 2565 12:18:37 | เข้าชม: 207 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ขอใบปริญญาใหม่ได้หรือไม่
ขอใบปริญญาใหม่ได้หรือไม่
เมื่อ: พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 18:01:01 | เข้าชม: 194 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
TOEFL
TOEFL
เมื่อ: จันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564 23:12:11 | เข้าชม: 281 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
เมื่อ: พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 19:32:55 | เข้าชม: 264 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน