รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
เมื่อ: พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 23:02:34 | เข้าชม: 288 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
เสนอแนะ
เสนอแนะ
เมื่อ: จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 21:34:24 | เข้าชม: 329 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
คืนเงินค่าเทอมสำหรับนักศึกษาทุนปี63เทอม2
คืนเงินค่าเทอมสำหรับนักศึกษาทุนปี63เทอม2
เมื่อ: พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 10:01:51 | เข้าชม: 413 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
สถานะนักศึกษา
สถานะนักศึกษา
เมื่อ: พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 04:05:49 | เข้าชม: 393 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
เมื่อ: พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 14:53:31 | เข้าชม: 169 ครั้ง | 1 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน