รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายการข้อคิดเห็น และร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การจ่ายเงินเรียนจบ
การจ่ายเงินเรียนจบ
เมื่อ: พุธ 19 เมษายน 2566 10:54:20 | เข้าชม: 82 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ด้วยความเคารพ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ด้วยความเคารพ
เมื่อ: จันทร์ 17 เมษายน 2566 22:14:53 | เข้าชม: 74 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
การรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ: พุธ 12 เมษายน 2566 14:27:09 | เข้าชม: 201 ครั้ง | 5 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
การรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ: พุธ 12 เมษายน 2566 13:13:48 | เข้าชม: 164 ครั้ง | 0 ความคิดเห็น | หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน