• 1 สมัคร
  • 2 กรอกใบสมัคร
  • 3 บันทึกข้อมูล
  • 4 พิมพ์ใบสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมกับอัปโหลดเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้เรียบร้อย การสมัครงานจึงจะมีผลสมบูรณ์

ประกาศรับสมัคร


ลำดับ รายละเอียดการรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด สมัคร
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕) จำนวน ๓ อัตรา 2 พ.ย. 2565 22 พ.ย. 2565
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) จำนวน ๓ อัตรา 20 ต.ค. 2565 10 พ.ย. 2565