ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ลำดับ รายละเอียดการรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ 20 พ.ย. 2566 8 ธ.ค. 2566
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 10 พ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566