รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับ รายละเอียดการรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) จำนวน ๓ อัตรา 15 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ครั้งที่๑/๒๕๖๗) จำนวน ๑ อัตรา 8 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567
3 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครกงาร(จ้างเหมา) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) 7 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567