ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ลำดับ รายละเอียดการรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕) จำนวน ๓ อัตรา 2 พ.ย. 2565 22 พ.ย. 2565
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) จำนวน ๓ อัตรา 20 ต.ค. 2565 10 พ.ย. 2565